Sandnes Ulf

Kamper & Trening

Kamper & Trening

Treningstider

Her finner dere treningstidene gjeldende fra 16. august.

Noen årstrinn er store med mange lag. Det er derfor laget et banekart som viser fordeling av banekapasitet der to årstrinn har hver sin banehalvdel til trening. Det er viktig at baneplassen fordeles likt mellom lagene når det i utgangspunktet er liten plass. Se banekart og hvordan lagene skal fordele seg utover baneplassen.

Hjemmekamper

Det vil fremdeles være litt annerledes enn vanlig å spille kamper også nå i høst, og vi må alle være med å følge og bidra til at reglene fra helsemyndighetene, kommunen og fotballforbundet følges når vi har kamper. Se vår infoside med regler og lenker.

Kampoppsettet og treningstider er satt opp ihht fotballens koronahåndbok. Her finner dere all informasjon fra fotballforbundet i fotballenes koronahåndbok.

Både på trening- og seriekamper skal vi ha en egen kampvert. Her har vi laget en sjekkliste som viser kampvertens oppgaver før kamp, under og etter kamp. Lagleder informerer på forhånd den som har oppgaven som kampvert om oppgavene denne skal utføre.

Se banekart nederst i artikkelen hvordan banene nå skal fordeles med flere kamper, samt hvilke innganger som skal brukes.

Kampoppsettet for serien blir også sendt ut til lagledere på epost. Hvis det blir forandringer så vil oppsettet bli oppdatert her og det vil bli sendt e-post til de lagene (lagledere) som blir berørt av forandringene. Siste oppdaterte oppsett vil alltid være publisert her.

NB! Alle mottatte meldinger om omberamming av våre hjemmekamper (flytting av tid/dato og/eller bane) mottatt fra kretsen skal sendes videre til Eli på e-post elinyg1@online.no. Ingen lagledere må akseptere eventuelle foreslåtte eller utførte flyttinger av våre hjemmekamper, uten at dette på forhånd er klarert med Eli.

Kampoppsett - pr 15. september

Laget melder fra om endringer til motstander og eventuelt dommer så snart som mulig.
Ungdom- og seniorlag sender omberammingsskjema til fotballkretsen hvis det er endring av dag. Er det endring av tid og/eller bane sender klubben melding til kretsen.

  • NFF Rogaland har en god veileder for hvordan man håndterer utsatte kamper grunnet korona.

Husk:

  • å bruk tildelt tid og bane!
  • meld fra hvis dere avtaler treningskamper i egen treningstid.
  • å registrere antall deltakere på kampen. Dette antallet inkluderer spillere, lagledelse, dommer og tilskuere.

Klubbdommere/Ungdomsdommere er nå tilgjengelige. Se liste over klubbdommere og annen informasjon her.

PS! Dommerregninger til treningskamper dekkes ikke av klubben.

Kampbaner

Våre kamper går i år på Proaktivbanen kunstgress (hovedbane 2), TS-Kunsten Flomlysbanen, Gymnasbanen (grus) og Øster Hus Arena. Samt på Giskebanen, gress.

Det er ikke mulighet å benytte garderober.

Se oppsett under for hvordan banene skal deles inn, samt hvordan dere setter opp publikumsoner og teknisk sone (spillere og lagledelsen). Alle må gjøre seg kjent med dette og informere bortelag, spillere, foresatte, publikum og dommer om dette før kampen skal spilles.

Her vil dere og se hvilke innganger de forskjellige banene skal bruke, dere må informerer motstander og dommere om å parkere nærmeste tildelt inngang. Våre egne spillere og publikum oppfordres til å gå og sykle til kamp og trening.

Kampkart Proaktivbanen H2 kunstgress (Hovedbane 2)

Kampkart TS-Kunsten Kunstgress (Flomlysbanen)

Kampkart Smeaheia 5er kunstgress

Kampkart Øster Hus Arena

Retningslinjer for bruk av Øster Hus Arena


Spørsmål vedrørende treningstidene tas med Magnus på mail: dagligleder@sandnesulf.no.

Spørsmål og booking/flytting av kamp (tid og bane) tas med Eli på mail: elinyg1@online.no

Sesongens varighet.


©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift